Software Engineer job - Vaki
Index: 0

Software Engineer job

02.11.2013

in Iceland

Software Specialist / Hugbúnaðarsérfræðingur

We are looking for dynamic individuals to address the exciting challenges that lie ahead.

 

Við leitum að öflugum einstaklingi til þess að takast á við spennandi verkefni sem framundan eru.


see the original advertisement here.

 

VAKI is a leading company focusing on product development and sales of high-tech equipment for aquaculture. VAKI products are developed and manufactured in Iceland and sold in over 40 countries. Employees are 24 in Iceland and 16 employees work in subsidiaries in Chile and Norway.

 

VAKI er framsækið og leiðandi fyrirtæki með áherslu á vöruþróun og sölu á hátæknibúnaði fyrir fiskeldi.
Vörur VAKA eru þróaðar og framleiddar á Íslandi og seldar í yfir 40 löndum. Starfsmenn eru 24 talsins á
Íslandi og 16 starfsmenn starfa í dótturfyrirtækjum VAKA í Chile og Noregi.

 

 

The Main tasks / Helstu verkefni

 

This involves the development and construction of new software; conjugation and technical equipment from VAKI. Then the employee also responsible for the operation and maintenance of databases.
Available is an exciting job in the vibrant international business.

 


Um er að ræða þróun og uppbyggingu á nýjum hugbúnaði,
ásamt samtengingu tæknibúnaðar frá VAKA. Þá mun starfsmaðurinn
einnig sjá um rekstur og viðhald gagnagrunna.
Í boði er spennandi starf í líflegu alþjóðlegu fyrirtæki.

 


Education and qualification / Menntunar- og hæfniskröfur

 

University degree required to work
Knowledge and experience in SQL databases, ASP.Net, C #
Initiative and ambition to create and develop an innovative work environment
Independence and good communication skills

 


• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla á SQL gagnagrunnum, ASP.Net, C#
• Frumkvæði og metnaður til að skapa og þróa framsækið vinnuumhverfi
• Sjálfstæði og góðir samskiptahæfileikar

 

Information / Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson
thorir@hagvangur.is

 

Applications filled out at www.hagvangur.is
Deadline for applications is on 10 November.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember.

   ff_ens_red_transpExport award logo

 

SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

 

 

 

News Archives