Villa Smolt chooses Vaki - Vaki
Index: 0

Villa Smolt chooses Vaki

27.05.2007

Full pakke for Villa Smolt på Moltustranda.


Når Villagruppen skulle satse på smoltproduksjon bestemte de seg for å gå for full Vaki pakke ute på sin nyervervede smoltproduksjons lokalitet ute på Moltustranda. Det tidligere Pan fish anlegget som hadde ligget brakk noen år er nå fullt oppe og går med to millioner lakse og ørretyngel. Mye skal på plass på kort tid, og når vi besøker dem er det tid for å starte opp den nyervervede pumpen, sorteringsmaskinen og Macro telleren, alt sammen levert fra Vaki. Vi er spente på hvordan sorteringen vil gå siden vi skal sortere lakseyngel som etter beregningene skal ha en snittvekt på rundt 4 g. Sorteringsmaskinen har ikke tidligere vært testet på så liten fisk, vil den klare jobben med tilfredstillende nøyaktighet også på denne størrelsen?

 

Lennart Lillestøl som er driftsleder er opptatt av å investere i utstyr for fremtiden siden planen er å produsere ca 4 mill yngel pr år. For å kunne klare dette er det viktig å ha god kapasitet og et utstyr som egner seg på alle størrelser. Viktigste er det også at utstyret er lett å håndtere og skånsomt mot fisken. Etter litt tilpassninger er alt i sving og vi starter med manuell kontroll veiing av fisken. Vi får bekreftet det vi ser med det blotte øyet, vi får sortert ut en gruppe med stor fisk, en mellom gruppe og den minste fisken for seg. Fisken suser gjennom rør, pumpe, sortering og til slutt teller på under 1 minutt og svømmer aktivt rundt i sitt nye kar. Vi har over 30 1-m kar, hver med ca 25 000 stk fisk som skal sorteres, telles og flyttes over i større kar. Å gjennomføre denne operasjonen tar litt over en halv time pr. kar. Formann Magnus Lillestøl tar fort kontroll over knappene på Macro telleren og liker at han både får opp antall fisk pr gruppe det sorteres i sammen med størrelsesfordelingen innenfor denne gruppen.

 

Vi gratulerer Villa Smolt med sitt nyinnkjøpte utstyr og ønsker dem lykke til med produksjonen fremover.

News Archives